Karterden Yağ Emme ve Yağ Boşaltmalar

Yağ emme makinaları ulaşılamayacak noktadaki kirli yağları hava yardımı ile cam hazne içerisine toplayabilmekte ve buradaki kullanılmış yağ miktarı cam skalasından takip edilmektedir.

KYE1 - Karterden Yağ Emme Pompaları

Karterden yağ emme pompaları hava kompresörü olmayan yerler için dizayn edilmiştir. Özel şasesi ile kullanım ve taşıma kolaylığı sağlayan bir makinadır.

KYE2 - Karterden Yağ Emme Pompası (Hunili)

Yağ emme makinaları ulaşılamayacak noktadaki kirli yağları hava yardımı ile cam hazne içerisine toplayabilmekte ve buradaki kullanılmış yağ miktarı cam skalasından takip edilmektedir.

KYE3 - Karterden Yağ Emme Pompası (Tavalı)

Teleskopik yağ boşaltma kovası araç yerden kaldırılmadan araçtaki yağı boşaltma imkanı sağlar. Ayrıca tavadaki atık yağ hava yardımı ile tava yukarı kaldırılmadan depo içine aktarılabilir.

PY - Parça Yıkama Makinası

Parça yıkama makinası özellikle araçların ve makinaların sökülen parçalarının temizlenmesi işlemi için ideal bir cihazdır.

YB3 - Havalı Yağ Boşaltma Pompası

65-100 Lt. Kapasiteye sahip bu sistemler üzerindeki teleskopik huni yardımı ile büyük zaman tasarrufu ve kolaylık sağlamaktadır.

YBK1 - 2 Yağ Boşaltma Kovası

30-50 Lt. Kapasiteye sahip bu sistemler üzerindeki teleskopik huni yardımı ile büyük zaman tasarrufu ve kolaylık sağlamaktadır.

MYT - Mekanik Yağ Toplama Tavası

Zift olmayan yerlerde araç motor yağlarını karterden almak için imal edilmiştir. İstenildiğinde yanık yağı havalı pompa ile oluşan atılan sistem ilave edilir.